4833 Baykal 2.5m / 4mm Abkant

 

 

 

 

BAYKAL MARKA

 

MAKİNA 2.5 METRE 4MM KIVIRMA KAPASİTESİNE SAHİPTİR.

 

KONVANSİYONEL TEZGAHTIR.

 

 

 

 

abkant2 abkant1

^